Ciências Físico-Químicas - B/D/F
(CFQ-7º ano B/D/F)

 This course requires an enrolment key


Na Física estudas os fenómenos e as leis que os explicam.

Na Química estuda como é a matéria por dentro.

Estuda e vê como isto é interessaaaaaaa........nte.

This course requires an enrolment key